Pojištění pro psy

Společně s milovníky psů z PetExpert a ČSOB pojišťovny přinášíme 1. plně online pojištění pro psy. Bez háčků, kliček a zbytečného papírování. Proplaceno je 98 % pojistných událostí. Váš veterinář se s pojišťovnou spojí ještě před úkonem. Ošetření je hrazeno přímo pojišťovnou, takže nemusíte platit ze svého a potom čekat, jestli vám pojišťovna náklady uhradí nebo ne.

 

Proč si vybrat pojištění PetExpert?

– nečekáte na peníze od pojišťovny: veterinář se s pojišťovnou spojí ještě před úkonem
– pojištění připravené na různé neočekávané situace (úraz, nemoc, smrt, odpovědnost)
– od 299 Kč měsíčně
– pojištění veterinárních nákladů až 120 000 ročně
– rychlé a snadné zřízení přes internet
– sjednejte si pojištění u nás a získejte 2 měsíce zcela zdarma

#snadno #férově #rychle #online #výhodně

 

CO HRADÍME:
Plnou diagnostiku, léky, materiál, ošetření a léčbu, včetně operací a předoperační péče dle rozhodnutí smluvního lékaře do sjednaného limitu pojištění.
V akutním případě ohrožujícím zvíře na životě může být ošetření provedeno libovolným veterinářem (i mimo smluvní a partnerskou síť PetExpert).
Hospitalizaci zvířete v délce určené smluvním veterinářem.
Opakované nemoci nejsou-li v režimu chronického onemocnění.
U chronického onemocnění hradíme jeho první výskyt (plná diagnostika a zaléčení). Dermatologické onemocnění nad 90 dní považujeme za chronický stav.
Uplynula-li čekací doba (ta je 3 dny od počátku pojištění v případě úrazu a 30 dní v případě nemoci). Čekací doba na ortopedické operace mimo zlomeniny je 6 měsíců.

CO NEHRADÍME:
Prevenci, očkování, kosmetické zákroky, ošetření chrupu, dietní stravu.
Nemoci a úrazy vzniklé či známé před vstupem do pojištění.
Transplantace a s transplantací související před a pooperační péči.
Kastraci, ošetření v souvislosti s rozmnožováním, březostí a porodem, umělé oplodnění (kastraci jako součást léčby hradíme).
Dědičná a degenerativní onemocnění.
Ošetření mimo smluvní síť s výjimkou akutních život ohrožujících případů.
Příplatky za ošetření mimo standardní pracovní dobu (pohotovost a výjezdy).
FCP – odlomený korunní výběžek kosti loketní, OCD – disekující osteochondróza, Luxace pately a kyčle, Protruze disku – výhřez ploténky, Dysplazie kyčle, LCC - přetržení křížových vazů, Artritida, Artróza, a to v případě, kdy pojištěné zvíře mělo před vstupem do pojištění zmíněnými diagnózami postiženu párovou končetinu.

CO HRADÍME:
Škodu kterou způsobí pes nebo kočka jiné osobě na zdraví, majetku nebo způsobí finanční škodu.
Uplynula-li čekací doba (ta je 1 den od počátku pojištění).

CO NEHRADÍME:
Škody způsobené na zapůjčených nebo pronajatých věcech.
Škody které zvíře způsobí Vám nebo Vašim blízkým.
Škody z výkonu práva myslivosti.
Jakoukoli nemajetkovou újmu.
Škody při profesionální sportovní činnosti nebo přípravě k ní.

CO HRADÍME:
Náhradu ve výši pořizovací hodnoty zvířete nebo obvyklou tržní cenu a to do výše sjednaného limitu.
Uplynula-li čekací doba (ta je 30 dní od počátku pojištění).

CO NEHRADÍME:
Úmrtí v důsledku nemoci, pokud měl pes v době smrti 6 a více let u velkých plemen, 8 a více let u středních plemen a koček a 10 a více let u malých plemen.
Úmrtí v důsledku březosti, porodu nebo transplantace.
Utracení z finančních důvodů nebo v důsledku poruchy chování zvířete.
Usmrcení zvířete při nutné obraně, kdy napadlo jinou osobu nebo zvíře.

CO HRADÍME:
Náhradu ve výši pořizovací hodnoty zvířete nebo obvyklou tržní cenu, pokud se zvíře nevrátí do 2 měsíců a to do výše sjednaného limitu.
Uplynula-li čekací doba (ta je 60 dní od počátku pojištění).

CO NEHRADÍME:
Pokud se zvíře vrátí nebo je nalezeno, je povinnost vrátit nám vyplacené pojistné plnění.
Pokud bylo zvíře dobrovolně opuštěno.

CO HRADÍME:
Náklady na inzerci.
Náklady na odměnu nálezci.
Náklady spojené s opatrováním zvířete.
Uplynula-li čekací doba (ta je 60 dní od počátku pojištění).

CO NEHRADÍME:
Náklady na odměnu členovi rodiny, osobě ve společné domácnosti, kolegovi.
Náklady na odměnu osobě, která se o zvíře starala v době jeho ztráty nebo odcizení, nebo jej odcizila nebo je s takovou osobou spolčena.
Nevyplatíme náklady osobě, se kterou nebyl sepsán zápis, podle kterého ji můžeme identifikovat.

CO HRADÍME:
Náklady na opatrování v případě hospitalizace majitele zvířete (např. umístění ve zvířecím hotelu) pokud hospitalizace trvala alespoň 3 dny.
Uplynula-li čekací doba (ta je 30 dní od počátku pojištění).

CO NEHRADÍME:
Hospitalizace majitele zvířete trvala méně než 3 dny.
Osoba opatrující zvíře je členem domácnosti.
Příčinou hospitalizace majitele je těhotenství, porod, ošetření nesouvisející s úrazem nebo nemocí, symptomy nemoci nebo úrazu se projevily před sjednáním pojištění, léčba alkoholismu, závislosti na drogách nebo lécích, pokus o sebevraždu nebo zranění či onemocnění způsobené majitelem sobě.

Odpovědnost za škodu: 2 000 000 Kč / rok

Veterinární náklady: 35 000 Kč / rok

Náklady na nalezení: 0 Kč / rok

Náklady na opatrování: 0 Kč / rok

Ztráta nebo krádež: 0 Kč / rok

Smrt: 0 Kč

Roční limit: 35 000 Kč / rok

Odpovědnost za škodu: 2 000 000 Kč / rok

Veterinární náklady: 45 000 Kč / rok

Náklady na nalezení: 2 500 Kč / rok

Náklady na opatrování: 5 000 Kč / rok

Ztráta nebo krádež: 0 Kč / rok

Smrt: 0 Kč

Roční limit: 45 000 Kč / rok

Odpovědnost za škodu: 2 000 000 Kč / rok

Veterinární náklady: 80 000 Kč / rok

Náklady na nalezení: 5 000 Kč / rok

Náklady na opatrování: 10 000 Kč / rok

Ztráta nebo krádež: 15 000 Kč / rok

Smrt: 15 000 Kč

Roční limit: 80 000 Kč / rok

Odpovědnost za škodu: 2 000 000 Kč / rok

Veterinární náklady: 120 000 Kč / rok

Náklady na nalezení: 5 000 Kč / rok

Náklady na opatrování: 15 000 Kč / rok

Ztráta nebo krádež: 20 000 Kč / rok

Smrt: 20 000 Kč

Roční limit: 120 000 Kč / rok

Podmínky pro uzavření pojištění

Rádi pojistíme pejsky a kočičky již od 8 týdnů. Nejvyšší věk při vstupu do pojištění je u malých plemen psů 10 let (do 35 cm kohoutkové výšky), u středních 8 let (35 cm – 50 cm kohoutkové výšky) a u velkých 6 let (nad 50 cm kohoutkové výšky). U koček je maximální věk při vstupu 8 let.

Pes i kočka musí mít pro aktivaci pojištění registrovaný čip. Pokud zvíře čip nemá, lze pojištění sjednat s uvedením čísla čipu 000000 s tím, že zvíře je nutné očipovat během 30denní čekací doby a následně číslo nahlásit mailem na pomoc@petexpert.cz nebo telefonicky na zákaznické lince PetExpert 295 562 562.

Pes i kočka by měli být v běžném režimu prevence, tzn. měli by mít veterinářem předepsaná očkování a docházet na pravidelné preventivní prohlídky a zákroky.

Spolupracující veterináři | Podrobné pojistné podmínky